Junta

La junta actual de l’entitat

President: Esteve Bosch

Secretari: Salvador Duràn

Tresorera: Sussi Larrosa

President honorífic: Josep Serra

Vocals:

Marta Piña

Marta López

Jordi Castanyeda

Higini Pi